Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


SOL1, 2 og 3 - kurser

Alle læger skal i forbindelse med uddannelsen til speciallæge gennemføre 3 delkurser indenfor Samarbejde, Organisation og Ledelse: SOL1, SOL2 og SOL3.  

Emnerne er Samarbejde, Organisation og Ledelse i sundhedsvæsenet set i et samfundsmæssigt perspektiv, samt de perspektiver dette har for den professionelle rolle som speciallæge i daglig praksis.

Formål
At understøtte de uddannelsessøgende lægers muligheder for at erhverve sig de i målbeskrivelserne for speciallægeuddannelserne angivne kompetencer inden for områderne organisation og ledelse.

SOL1 og SOL3 afvikles decentralt af Videreuddannelsesregionerne og SOL2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen.

SOL 1 
Kurset bør så vidt muligt gennemført indenfor hoveduddannelsens første 12 måneder og indenfor Almen medicin så vidt muligt i de første 6 måneder (Fase 1). 

Kurset er et 2-dags eksternatkursus. Læs mere om kurset, datoer og sted.

SOL2
Skal gennemføres i den sidste halvdel af hoveduddannelsen. SOL2 tilrettelægges af Sundhedsstyrelsen og tilmelding foregår via Sundhedsstyrelsen, nederst på siden

SOL3
Skal gennemføres i den sidste trediedel af hoveduddannelsen, dvs. i løbet af de sidste 1½-2 år.

Kurset er et 3 dags eksternatkursus + 1 opfølgningsdag. Læs mere om kurset, datoer og sted.
 

Tilmelding
Foregår via www.evaluer.dk - se nærmere under de enkelte kurser.
 

SOL kurserne er obligatoriske dvs. at lægerne skal have tjenestefri med løn.

 

Overgang mellem LAS og SOL
SOL-kurserne har afløst de tidligere LAS-kurser (Ledelse, Administration og Samarbejde).

De læger, som har LAS1 kursus skal ikke gennemføre SOL1.
De læger som har et LAS2 kursus skal ikke gennemføre SOL3.

Se sundhedsstyrelsen brev om overgang fra LAS til SOL

Kontakt
Helle Guldager Aaskoven
Koncern HR, Sundhedsuddannelser
Region Syddanmark
hga@rsyd.dk
Telefon 7663 1868

 


Siden er sidst opdateret 19-1-2021
Sundhedsuddannelser