Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseSitemap


Regionale Råd 
dotVedtægter 
dotDagsordener og referater 
dotÅrsberetning 
dotMødedatoer og frister 
dotUddannelsesudvalg 

Blanketter 

Stillingsopslag 
dotFunktionstid 
dotTavshedspligt i ansættelsesudvalg 
dotTidsplan opslag 2. halvår 2021 
dotTidsplan opslag 1. halvår 2022 

Kurser 
dotKlinisk basisuddannelse 
dotIntroduktionsuddannelse 
dotHoveduddannelse 
dotAlmen medicin 
dotKurser og efteruddannelser til speciallæger 
dotKurser for tutorlæger 
dotSpecialespecifikke kurser 
dotBefordringsgodtgørelse og diæter 

Kontakt 
dotHvad kan vi hjælpe med? 
dotKontakt HR på regionens sygehuse 
dotLægeforeningen 
dotLægelige Videnskabelige Selskaber 
dotOUH - center for lægers videreuddannelse 
dotStyrelsen for Patientsikkerhed - autorisation 
dotSygehuse i Region Syd 
dotSundhedsstyrelsen - uddannelse af speciallæger 
dotVidereuddannelsen Nord 
dotVidereuddannelsen Øst 

Klinisk basisuddannelse 
dotValg af forløb 
dotAnsættelse i praksis 
dotKontakt og links 
dotLogbog.net 
dotMålbeskrivelse 
dotGenerelle kurser 
dotTemadage 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Introduktionsuddannelse 
dotÆndringer i din introduktionsuddannelse 
dotSpecialer 

Hoveduddannelse 
dotSpecialeoversigt 
dotAnsættelsesprocedure og ansættelsesudvalg 
dotFunktionstid 
dotSpeciallægeautorisation 

Lægeliv og karriere 
dotAnsættelse som speciallæge 
dotNotat om karrierevejledning i videreuddannelsesregion syd 
dotSpecialernes Dag 
dotYngre Lægers uddannelse og karriere 
dotYngre Læger - valg af speciale 
dotYngre Læger - velkommen til dit lægeliv 

Pædagogisk udviklende funktion 
dotOversigt over lektorernes fordeling af UAO og specialer 
dotKontakt til lektorerne i medicinsk pædagogik 
dotLægeliv og karriere 
dotUhensigtsmæssige uddannelsesforløb 

Uddannelsesansvarlig overlæge - Tutor 
dotEfteruddannelsen til uddannelsesansvarlige overlæger 
dotBasiskursus for nye uddannelsesansvarlige overlæger 
dotTutorpraksis - Tutorlæge 
dotUddannelsesansvarlige overlæger på sygehusene 
dotVærktøjskasse 

Forskning 
dotDispensation for forskningstræning 
dotKombination af forskning og uddannelse 

Ændringer under din uddannelse 
dotBarselsorlov 
dotDeltid 
dotFravær - 10% reglen 
dotMerit - akut medicin 
dotMerit - almen medicin 
dotKontakt HR på regionens sygehuse 

IT-værktøjer 
dotBasislaege.dk 
dotLogbog.net 
dotEvaluer.dk 
dotVidereuddannelsen.dk 

Udenlandske læger 
dotLæger fra Norden 
dotLæger fra EU/EØS lande samt Schweiz og Lichtenstein 
dotLæger fra tredjelande og evalueringsansættelse 
dotKontakt til sygehusene 

For dig, der drømmer om at tage en del af din uddannelse i Grønland 
dotSpecialer 
dotLægelig videreuddannelse på Peqqik Sundhedsportal 
dotØvrige links 

COVID 19 og dit uddannelsesforløb 
dotAflyste kurser 
dotFor KBU-læger 
dotFor Introduktionslæger 
dotFor Hoveduddannelseslæger 

Almen medicin 
dotKurser 
dotHoveduddannelse 
dotIntroduktionsuddannelse 
dotKoordinatorer og koordinatorudvalg 
dotPraktiske oplysninger 
dotSpecialeselskabet 
dotTutorpraksis - Tutorlæge 
dotUddannelsesudvalg 

Akutmedicin 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotMerit - akut medicin 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Anæstesiologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Arbejdsmedicin 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Børne- og ungdomspsykiatri 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskab 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 
dotVejlederhåndbog 

Dermato-venerologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Gynækologi-obstetrik 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Endokrinologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Fælles introduktionsuddannelse 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Gastroenterologi og Hepatologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotSpecialeselskabet 
dotKurser 
dotForskningstræning 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Geriatri 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema (klar Lone) 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Hæmatologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Infektionsmedicin 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Kardiologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Lungesygdomme 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Nefrologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Intern medicin: Reumatologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Karkirurgi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Kirurgi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Klinisk biokemi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Klinisk famakologi 
dotAnsøgning, faglig profil og attestationsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Klinisk genetik 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Klinisk immunologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Klinisk mikrobiologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 

Klinisk onkologi 
dotAnsøgning, faglig profil og attestationsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Neurokirurgi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Neurologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Oftalmologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Ortopædisk kirurgi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Oto-rhino-laryngologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Patologisk anatomi og cytologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Plastikkirurgi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Psykiatri 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Pædiatri 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Radiologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Retsmedicin 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Samfundsmedicin 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesudvalg 

Thoraxkirurgi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Urologi 
dotAnsøgning, faglig profil og vurderingsskema 
dotForskningstræning 
dotKurser 
dotSpecialeselskabet 
dotUddannelsesforløb 
dotUddannelsesprogrammer 
dotUddannelsesudvalg 

Om hjemmesiden 
dotPrivatlivspolitik 
dotCookies 
dotWebredaktion 

Siden er sidst opdateret 5-8-2021
IT, Produkt management og integrationer

Adresse: Boulevarden 76, 3. sal, 7100 Vejle, EAN 5798002571035 Personref cal@rsyd.dk. Email: videreuddannelsen@rsyd.dk   Tilgængelighedserklæring