Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Arbejdsmedicin

Uddannelsesforløb 2018-2020

Vedtægter for uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalg


Kontakt
Sagsbehandler: Claus Østergaard
e-mail: coe@rsyd.dk

Tlf.: 7663 1725
Mobil: 2920 1725
 

 

Ansøgningsvejledning
Faglig profil
Forskningstræning
Målbeskrivelse
Vurderingsskema

Uddannelsesprogram:
Introduktionsstilling
Hoveduddannelsesforløb

Præsentation af specialet
Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse. Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område men omfatter tillige klinisk miljømedicin (boliger, institutioner samt ydre miljø).

I specialet beskæftiger man sig med vurdering af sammenhænge mellem udefra kommende miljøpåvirkninger og sundhedstilstanden hos individer og grupper i befolkningen. Det primære i specialet er eksponerings- og årsagsvurderingen, som gennemføres ved integreret anvendelse af lægefaglig, toksikologisk, teknisk hygiejnisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden.

Specialet indeholder således både en klinisk komponent med vægt på eksponerings- og årsagsvurdering og en samfundsmedicinsk forebyggelsesorienteret komponent. Et væsentligt udgangspunkt for de forebyggende aktiviteter findes i den epidemiologiske forskning, som er højt prioriteret i specialet.

 Der er i Region Syd 14 speciallæger ansat ved de arbejds- og miljømedicinske afdelinger. Herudover er 1 speciallæge fuldtidsbeskæftiget som bedriftslæge, 2 som sociallæger og 5 inden for andre arbejdsområder.


Siden er sidst opdateret 12-2-2020
Sundhedsuddannelser