Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden

Den Lægelige VidereuddannelsepilSpeciallægepilIntern medicin: Hæmatologi

Intern medicin: Hæmatologi

Uddannelsesforløb 2018-2020

Vedtægter for uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalg

Kontakt
Sagsbehandler: Claus Østergaard
e-mail: coe@rsyd.dk
Tlf.: 7663 1725
Mobil: 2920 1725

 

 

Ansøgningsvejledning
Faglig profil
Fagligt vurderingsskema
Forskningstræning
Målbeskrivelse
Uddannelsesprogrammer
 

Præsentation af specialet
Det hæmatologiske speciale dækker diagnostik og behandling af maligne og komplicerede benigne hæmatologiske sygdomme.

Specialet er i rivende udvikling tværfagligt med involvering af immunfænotypning og molekylærpatologi til diagnostik og prognosticering af maligne lymfomer og akutte og kroniske leukæmier.

På den behandlingsmæssige side er der parallelt hermed sket betydelige fremskridt med nye terapeutiske muligheder i form af stamcelletransplantationer ved højdosis kemoterapi, monoklonale antistoffer, og anvendelse af såkaldte designer drugs.

Behandlingerne er komplekse og ofte intensive med følgemanifestationer som dækker store dele af den interne medicin.


Siden er sidst opdateret 12-2-2020
Sundhedsuddannelser