Gå til indhold

Den lægelige videreuddannelseTil Region SyddanmarkTil forsiden


Anæstesiologi

Uddannelsesforløb 2018-2020

Vedtægter for uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalg
Referater fra uddannelsesudvalgsmøder
 

Kontakt
Sagsbehandler: Mikael Bruun
e-mail: Mikael.Bruun@rsyd.dk
Tlf.: 7663 1814
 

 

Ansøgningsvejledning
Bedømmelsesskema ansættelsesudvalg
DASAIMs vejledningsbilag

Faglig profil
Forskningstræning
Målbeskrivelse 
Portefølje
Strukturet CV - mulig model
Uddannelsesprogrammer
Vurderingsskema

Præsentation af specialet

Anæstesiologi omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og understøttelse af livsvigtige funktioner, specielt respiration, kredsløbsfunktion, homeostase og ernæring. Anæstesiologi er et tværgående klinisk speciale, som indeholder følgende fire funktionsområder:

  1. Anæstesi og perioperativ medicin
  2. Intensiv medicin
  3. Smertebehandling
  4. Akut-, traume- og præhospitalsmedicin

Der er ansat ca. 1200 læger i anæstesiologi Danmark, heraf omkring 700 speciallæger. De fleste af anæstesiologerne er ansat på hospitaler med funktion enten bredt inden for specialet eller knyttet til specifikke operative specialer eller et af anæstesiologiens funktionsområder. Et fåtal fungerer uden for hospitalssektoren som privat praktiserende speciallæger på fuld tid. 


 


Siden er sidst opdateret 5-1-2021
Sundhedsuddannelser