Dette er tekstversionen af Logbog.net
Klik her for at komme til den grafiske version af Logbog.net

Om sitet - Læs op - Sitemap


Logbog.net

Etableringen af en elektronisk logbog til læger under uddannelse blev påbegyndt i 2013 og er siden da løbende blevet implementeret, så uddannelseslæger i alle 39 lægelige specialer nu er på, inkl. Klinisk basisuddannelse og Tand-, mund- og kæbekirurgi.

Se hvornår de enkelte specialer overgik til elektronisk logbog.

Specialerne får løbende nye målbeskrivelser, som lægges i logbogen, så snart de er godkendt. Se en oversigt via ovennævnte link.
Læger, der ansættes efter, at en ny version af målbeskrivelsen er taget i brug, får adgang til denne. Læger ansat før, bliver på den målbeskrivelse, de er ansat efter. Hvilken målbeskrivelse den enkelte læge har adgang til, fremgår af lægens profil.

Systemet skal anvendes til:
 - styring af kompetencer, kurser og uddannelsestid for læger
   under uddannelse i Danmark
 - at søge om hhv. selvstændigt virke og autorisation hos Styrelsen for
   Patientsikkerhed.

Godkendelserne i logbogen gives af vejledere og uddannelsesgivende læger (uddannelsesansvarlige overlæger/tutorer) i de enkelte delelementer af uddannelsen. Den uddannelsesansvarlige overlæge/ tutoren får adgang til systemet af de regionale videreuddannelsessekre- tariater, mens vejledere kun kan tildeles adgang af den uddannelsesan- svarlige overlæge/tutoren. Uddannelseslægerne får adgang som kliniske basislæger og beholder adgangen under hele uddannelsen.

Danske Regioners sundhedsdirektørkreds har udpeget Region Hovedstaden som projektledende region og har besluttet, at projektet skal følge Regionernes Sundheds ITs forretningsmodel. Systemets styregruppe består af de 3 chefer for Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse samt repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danske Regioner. Systemets følgegruppe består af repræsentanter for de 5 politiske regioner.
 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk