Dette er tekstversionen af Funktionstid
Klik her for at komme til den grafiske version af Funktionstid

Om sitet - Læs op - Sitemap


Funktionstid

I overenskomsten mellem Yngre Læger og Danske Regioner er der regler om, hvor lang tid yngre læger må være ansat i tidsbegrænsede stillinger på samme afdelinger.

Reglen er lavet for at sikre et vist flow gennem uddannelsesafdelingerne.

Funktionstidsreglen betyder, at du højst må være ansat 24 måneder på den afdeling, der efterfølgende indgår i dit hoveduddannelsesforløb og gælder hvis du tilhører én af følgende tre grupper

 

 

Du kan søge dispensation for funktionstidsreglerne.

Det er Danske Regioner og Yngre Læger, der bevilger dispensationen. Rent praktisk foregår det ved, at din afdelingsledelse retter henvendelse til Danske Regioner med en indstilling, og parterne træffer herefter en afgørelse. Henvendelse vedr. dispensation skal ske til Danske Regioner, E-mail: regioner@regioner.dk

Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom, værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes ikke i funktionstiden. 

Du kan finde flere oplysninger om funktionstid via dette link.

https://www.laeger.dk/funktionstid-yngre-laeger

 

 

 

 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk