Dette er tekstversionen af Rapporter og notater
Klik her for at komme til den grafiske version af Rapporter og notater

Om sitet - Læs op - Sitemap


Rapporter og notater

Herunder findes et udvalg af rapporter, notater eller håndbøger

Rapporter:

Rapport om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb i lægers uddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse

Rapport om integration af den lægelige videreuddannelse i FAM i Region Syddanmark

Paradigme for funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger

Budgettering af omkostninger ved klinisk uddannelse i sundhedsvæsenet

Håndbøger / hæfter:

Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb   -   Håndbog/pixibog

                                                                             -   Flyer

Notater

Notat om karrierevejledning i Den Lægelige Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd

Notat om procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb

Vedtægter for uddannelsesudvalg

Uddannelsesprogrammer

Skabelon til uddannelsesprogram for introduktionsstilling og hoveduddannelse

Skabeloner til uddannelsesplaner

Checkliste til vejledersamtale

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk