Dette er tekstversionen af Udenlandske læger
Klik her for at komme til den grafiske version af Udenlandske læger

Om sitet - Læs op - Sitemap


Udenlandske læger

Ønsker en udenlandsk læge at arbejde som læge i Danmark, skal vedkommende først ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om en dansk autorisation.

Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside findes yderligere oplysninger om reglerne.

Læger fra Norden og EU/EØS

For statsborgere i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige stilles ikke krav om arbejds- og opholdstilladelse eller registreringsbevis. Kopi af pas med synligt billede, cpr-nummer og nummerkode eller udskrift fra Folkeregisteret om bekræftelse af statsborgerskab skal dog vedhæftes ansøgninger til hoveduddannelsesstillinger.

Statsborgere i et EU/EØS-land, eller i Schweiz, kan opholde sig i Danmark efter reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser.  Det er en betingelse for ansættelse, at der ansøges om registreringsbevis ved Statsforvaltningen. Kopi af registreringsbevis skal snarest fremsendes til lønafdelingerne på de sygehuse/hospitalet, der indgår i hoveduddannelsesforløbet

Læger fra lande udenfor EU/EØS - tredjelandslæge

Ønsker en tredjelandslæge at arbejde som læge i Danmark, skal vedkommende først have sin lægeuddannelse godkendt i Styrelsen for Patientsikkerhed.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (link ovenfor) findes oplysninger om, hvilken dokumentation Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, for at vurdere tredjelandslægens uddannelse.

Efter beståede fag- og sprogprøver skal lægen gennem et evalueringsforløb, hvor et sygehus eller en almene praksis, skal vurdere lægens kliniske kompetencer og kommunikative evner. Lægen skal selv lave aftale med sygehus eller praksis omkring ansættelse i et evalueringforløb, som senest skal være begyndt 12 måneder efter bestået fag- og sprogprøve. Læs mere om evalueringsansættelser på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside.

Udlændigestyrelsen stiller krav om arbejds- og opholdstilladselse - se hvordan på www.nyidanmark.dk . Det er en betingelse for ansættelse, at der senest på tiltrædelsestidspunktet sendes kopi af arbejds- og opholdstilladelse til lønafdelingerne på de sygehuse eller den praksis, der indgår aftale om ansættelse med en tredjelandslæge.Hvis lægen har huminitær opholdstilladelse eller en opholdstilladelse efter reglerne om asyl eller familiesammenføring, stilles der ikke krav om arbejdstilladselse. Dokumentation for dette skal i givet fald fremsendes.

 

 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk