Dette er tekstversionen af Pædagogisk udviklende funktion
Klik her for at komme til den grafiske version af Pædagogisk udviklende funktion

Om sitet - Læs op - Sitemap


Pædagogisk udviklende funktion

I Videreuddannelsesregion Syd består Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF) af 20 lektorer og én professor.

De postgraduate kliniske lektorer og professoren refererer til dekanen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, i universitære forhold og til sekretariatetschefen for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd, i øvrige forhold.

Hovedopgaverne for de postgraduate kliniske lektorer

Oftest er to lektorer tilknyttet det enkelte speciale, hvilket giver mulighed for specialekendskab samt for at vurdere uddannelsesspørgsmål fra en ekstern pædagogisk vinkel. Ikke alle 38 specialer kan tilbydes denne model, men lektorerne tilknyttes de enkelte specialer med bedst mulig specialekendskab.

Se specialefordeling her

Læs funktionsbeskrivelse for de postgraduate kliniske lektorer her
 


 

 

 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk