Dette er tekstversionen af Kurser
Klik her for at komme til den grafiske version af Kurser

Om sitet - Læs op - Sitemap


Kurser

Alle uddannelsessøgende læger skal være opmærksomme på, at uddannelsesansvaret er lægens eget. Du skal derfor orientere dig om, hvilke kurser, der er obligatoriske i dit uddannelsesforløb.

Som KBU-læge skal du huske at melde barsel samt længerevarende sygdom til både HR og Den Lægelige Videreuddannelse og melde, hvornår du vender tilbage. Ellers er der risiko for, at du falder ud af det automatiske tilmeldingssystem.

Generelle kurser:


Den kliniske basisuddannelse

Akutkursus
Læringskursus
Kommunikationskursus
 

Introduktionsuddannelsen

Vejledningskursus


Hoveduddannelsen

Forskningstræning
SOL (Samarbejde, Organisation og Ledelse) kurser

 

Øvrige kurser:

Temadage for KBU

Specialespecifikke kurser for Introduktionslæger:

Anæstesi
Ortopædisk kirurgi
Radiologi


 

PUF-kurser
Kurserne er målrettet speciallæger eller læger i sidste del af hoveduddannelsen med vejledende funktioner i forhold til uddannelsessøgende.

 

Tutorkurser
Kurserne er målrettet nye tutorlæger og alment praktiserende læger, der ønsker at blive tutorlæge (basiskurset) og tutorlæger, der har gennemført basiskurset (opdateringskurset).

 

 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk