Dette er tekstversionen af Stillingsopslag
Klik her for at komme til den grafiske version af Stillingsopslag

Om sitet - Læs op - Sitemap


Stillingsopslag

Alle stillinger opslås på www.sundhedsjobs.dk jf. opslagsdatoen i tidsplanen.
 

Bemærk! Du opfordres til at påbegynde ansøgningsproceduren i god tid, især hvis det er første gang, du søger elektronisk, og der skulle dukke spørgsmål op undervejs.

Bemærk også, at det er nødvendigt at råde over en scanner, da al din dokumentation skal uploades.
Tilladte filtyper: JPG, TIF, TIFF, PDF, DOC, DOCX, RTF

 

Samtykkeerklæring Husk at udfylde Samtykkeerklæring til indhentning af reference og oploade den i din ansøgning (gælder alle specialer)

Speciale

Specialespecifik vejledning

Ansøgningsfrist

Akutmedicin Vejledning akutmedicin
Bedømmelsesskema
25. maj 2021, kl. 23.59
Almen medicin Introduktionsuddannelse Vejledning 18. maj 2021, kl. 23.59
Almen medicin Hoveduddannelse Vejledning 18. maj 2021, kl. 23.59
Anæstesiologi Vejledning ingen opslag pt.
Arbejdsmedicin Vejledning ingen opslag pt.
Børne- og ungdomspsykiatri Vejledning ingen opslag pt.
Dermato-venerologi Vejledning
Standard CV
13. maj 2021, kl. 23.59
Gynækologi og obestrik Vejledning
Struktureret CV
30. maj 2021, kl. 23.59
Intern medicin: Endokrinologi Vejledning  ingen opslag pt.
Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi Vejledning 19. maj 20021, kl. 23.59
Intern medicin: Geriatri Vejledning 12. maj 2021, kl. 23.59
Intern medicin: Hæmatologi Vejledning 12. maj 2021, kl. 23.59
Intern medicin: Infektionsmedicin Vejledning ingen opslag pt.
Intern medicin: Kardiologi Vejledning ingen opslag pt. 
Intern medicin: Lungesygdomme Vejledning

ingen opslag pt.

Intern medicin: Nefrologi Vejledning

19. maj 20021, kl. 23.59

Intern medicin: Reumatologi Vejledning

19. maj 20021, kl. 23.59

Karkirurgi Vejledning ingen opslag pt.
Kirurgi Vejledning 
OPskema Bilag 1A 
OPskema Bilag 1B
ingen opslag pt.
Kl. biokemi Vejledning ingen opslag pt.
Kl. farmakologi se hos Region Øst ingen forløb i Syd
Kl. fysiologi og nuklearmedicin Vejledning ingen opslag pt.
Kl. genetik Vejledning ingen opslag pt.
Kl. immunologi Vejledning ingen opslag pt.
Kl. mikrobiologi Vejledning ingen opslag pt.
Kl. onkologi Vejledning ingen opslag pt.
Kolorektal kirurgi Uddannelseskrav og uddannelsesprogram ingen opslag pt.
Neurokirurgi Vejledning 
Operationsliste Bilag 1A
ingen opslag pt.
Neurologi Vejledning 
Interviewguide
31. maj 2021, kl. 23.59
Oftalmologi Vejledning ingen opslag pt.
Ortopædisk kirurgi Vejledning ingen opslag pt.
Oto-rhino-laryngologi Vejledning
Oversigt over kursusdeltagelse 
Oversigt over undervisning 
Operationsliste 
Oversigtsskema
ingen opslag pt.
Patologisk anatomi og cytologi Vejledning 26. maj 2021, kl. 23.59
Plastikkirurgi se hos Region Øst ingen opslag pt.
Psykiatri Vejledning ingen opslag pt.
Pædiatri Klik på specialet 17. maj 2021, kl. 23.59
Radiologi Vejledning ingen opslag pt.
Retsmedicin se hos Region Nord ingen opslag pt.
Samfundsmedicin

Vejledning

ingen opslag pt.
Thoraxkirurgi Vejledning

ingen opslag pt.

Urologi Vejledning

ingen opslag pt.

     

 

 
Se mere om elektronisk ansøgning her.

 

 


Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk